طریقه تشویق دانش آموزان برای مسائل فکری

عنوانطریقه تشویق دانش آموزان برای مسائل فکری
گونهمقاله
نویسندگانبسکی, محمد حسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۴

شماره

دوره۱۵ ش۸-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۱-۶۳
موضوعبسکی، محمد حسن, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله شیوه‌هایی که دانش‌آموز را به سمت درس حساب جذب می‌کند نوشته شده است.Nike footwear | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival