طریقه اصلاح و تکمیل برنامه های تحصیلی

عنوانطریقه اصلاح و تکمیل برنامه های تحصیلی
گونهمقاله
نویسندگاننشات, صادق
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۲۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, نشأت، صادق
متن کامل

بحثی درباره ی کمبود تربیت در آموزش است که بیان می‌کند دستگاه آموزشی کشور از جنبه آموزش چندان مشکل ندارد، ولی فقدان جنبة پرورش وجود دارد. یکی از کارهایی که باید در فرهنگ صورت گیرد آموزش دروس طبیعی و تعلیم کارهای یدی و هنرهای ساده صنعتی است همچنین به دانش‌آموزان تربیت روحی نیز آموزش داده شود که مشتمل بر دو قسم است: ۱ ـ دینی واخلاقی ۲ ـ ملی و اجتماعی .Sports brands | nike fashion