طراحی گرافیک

عنوانطراحی گرافیک
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

منابع

رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۳۴۹.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

حوزه‌ای در هنرهای بصری که اساسا طراحی مواد چاپ شدنی (تصاویر، نقوش و نوشته‌ها) را در بر می‌گیرد.Sneakers Store | Nike Air Max 270