صفحه کودکان: درخت غول پرور

عنوانصفحه کودکان: درخت غول پرور
گونهمقاله
نویسندگانیانک, شارلوت
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۵ (۳۲۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعترقی, شارلوت یانک, مقاله
متن کامل

کودک کشاورزی که قد یک وجبی دارد به دست غولی می افتد که در کوه زندگی می کند وقتی یک وجبی قصد فرار از کوه را دارد به جادوی غول دچار و تبدیل به غول می شود در جنگ با غول او را از بین می برد و نزد پدر کشاورزش برمی گردد به او کمک می کند و زمینش را شخم می زند و بعد از مدتی به سرزمین غول ها می رود و با ملکه آنها ازدواج می کند .Adidas footwear | 『アディダス』に分類された記事一覧