صرفه جوئی از بودجه فرهنگ

عنوانصرفه جوئی از بودجه فرهنگ
گونهمقاله
نویسندگانشکیبا, حسین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۷
موضوعشکیبا، حسین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله از وضعیت بد مالی فرهنگ شکایت شده است که آن گونه که باید از لحاظ مادی امکانات بچه‌ها از جمله کتاب حتی لباس خدمتگزار مدرسه را نمی‌توانند فراهم کنند و اگر هم بودجه فرهنگ کم است علت این فقدان‌ها مصرف کردن غلط بودجه است .Best Authentic Sneakers | Men's Footwear