شنگول خردسالان

عنوانشنگول خردسالان
گونهنشریه
پدیدآورندگانمیراحمدیان, جواد, شایسته, حسین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۲
تاریخ نشر

١٣٢٢

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

اندازه٢١*٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد میر احمدیان؛ سردبیر: حسین شایسته

گروه سنیكودكان
فاصله انتشارهفتگی
موضوعجواد میر احمدیان, حسین شایسته, شنگول خردسالان, نشریه, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٢ :ش ١-٢ (كپی )

بهاء

٣ ریال

متن کامل

در دوشنبه ۴ مهر ۱۳۲۲،‌ مجله‌ی شنگول خردسالان انتشار یافت. این نشریه، پیوست مجله‌ی سیاسی- فکاهی شنگول برای بزرگسالان بود. در پی بسته شدن مجله سیاسی- فکاهی شنگول برای بزرگسالان که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن جواد میراحمدیان بود، شنگول برای خردسالان تنها در دو شماره ...affiliate tracking url | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov