شناخت هنر کودک : گفت و گویی با عباس یمینی شریف

عنوانشناخت هنر کودک : گفت و گویی با عباس یمینی شریف
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, شب زنده دا
عنوان فرعیآی بچه جان، آی بچه جان سنگ توی كوچه نپران ! "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۲۶ آبان ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعرستاخیز, شب زنده دار، محمد, عباس یمینی شریف, مقاله, نشریه ها
متن کامل

گفت و گوی عباس یمینی شریف و محمد شب زنده‌دار، درباره‌ی تاریخچه‌ی مطبوعات کودکان در ایران، سروده‌های یمینی شریف و آینده‌ی هنر کودک در ایران.jordan Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News