شمه ای از روش نوین تدریس در برخی از مدارس شرقی

عنوانشمه ای از روش نوین تدریس در برخی از مدارس شرقی
گونهمقاله
نویسندگانخردپیر, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۰۹-۷۱۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد علی خردپیر, مقاله
متن کامل

روش ها و راهکارهایی که در روش های نو برای تدریس وجود دارد را معرفی می کند. از جمله اینکه در کلاس های نوین آموزگار هرگز روش تقریر و خطابه جوانی را اتخاذ نمی‌کند و دانش‌آموز را فردی مقلد و ازبرخوان بار نمی‌آورد بلکه با اهتمام کامل و علاقه از اطلاعات دانش‌آموز استفاده می کند. برای جلب علاقه و رفاه حال دانش آموز در کلاس محل وجای ثابت برای او تعیین نمی‌کنندbridge media | Nike Shoes