شرایط کار نوجوانان - ماده ۷۹ قانون کار

عنوانشرایط کار نوجوانان - ماده ۷۹ قانون کار
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیحداقل سن كار
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

۱۳۴۰

متن کامل

حداقل سن کار در ایران پانزده سال تمام است. ماده ۷۹ قانون کار مقرر می‌دارد : به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. متخلفین، کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار گمارند علاوه بر رفع خلف ...

دسته و برچسب: