سمینار اسلوب تدریس زبان و مدارس مهاجرین عرب

عنوانسمینار اسلوب تدریس زبان و مدارس مهاجرین عرب
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳۹-۶۴۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

سمیناری از طرف یونسکو از تاریخ دوم تا ۲۸ اوت ۱۹۵۳ درکشور سیلان تشکیل شد ۷ نفر از متخصصین زبان های مختلف شرکت داشتند و منظور از سمینار مطالعه وتبادل نظر در چگونگی اسلوب جدید تدریس زبانهای بیگانه در مدارس بود تا بدین وسیله کودکان و دانش آموزان بتوانند به سهولت به زبان های دیگر آشنایی پیدا کنند.Best jordan Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp