سخن گفتن و نقش آن در تنظیم رفتار کودک

عنوانسخن گفتن و نقش آن در تنظیم رفتار کودک
گونهمقاله
نویسندگانپورمیر, جواد
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۶-۴۲
پدیدآورندگان

مترجم جواد پورمیر

موضوعجواد پورمیر, زبان آموزی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی زبان آموزی کودکان از لحاظ زیست شناسی و روان شناسی و ارتباط زبان آموزی با رفتار کودک.bridge media | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival