سخنی چند از آمار

عنوانسخنی چند از آمار
گونهمقاله
نویسندگانمشایخی, مهدی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۱۵-۸۲۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, مهدی مشایخی
متن کامل

توجه به آمار و استفاده از آن در زندگی امروز و برای برنامه‌ریزی ارگان‌های بزرگ و اشاره به کمبود آمارهای. اشاره به این موضوع که در دانشسراهای عالی نقایصی وجود دارد ولی با تجدیدنظر اساسی می‌توان به مقصود اصلی دست یافت و می‌توان اهداف زیررا نیز درنظرداشت ، تهیه معلمان ، امکان ادامه تحصیل معلمان دارای مدرک کارشناسی و رشد اطلاعاتی معلمان ناکارآمد .latest Running Sneakers | Marki