سخنرانی جناب آقای وزیر فرهنگ

عنوانسخنرانی جناب آقای وزیر فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

مرداد و شهریور ۱۳۲۰

شماره

دوره۱۱ ش۵و۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهضمیمه
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

سخنرانی وزیر فرهنگ خطاب به دبیران است که در تالار دبیرستان دارالفنون بیان شده است که در آن اهمیت وظیفة معلم تعلیمات نظامی و پیشاهنگی ، سرمشق بودن معلم‌ برای دانش‌آموز ، اهمیت دبستان که اساس فرهنگ هر کشور است و مواردی از این قبیل می‌باشد . همچنین مطالبی خطاب به استادان دانشگاه ، معلمان دبستانهای روستایی و . . . . ایراد کرده‌اندRunning sneakers | Air Jordan Release Dates 2020