زندگی پدرم چارلی چاپلین

عنوانزندگی پدرم چارلی چاپلین
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩٦١ک
پدیدآورندگانچاپلین, چارلی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۵-

پدیدآورندگان همکارمرندی, حسن, تاراجی, منصور
عنوان دیگر

عنوان اصلی: My father, charlie chaplin

ناشرنگاه
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٦٤ص. [٦] ص
اندازه١٦*٨/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

چارلز چاپلین؛ ترجمه حسن مرندی، منصور تاراجی

موضوعچارلز چاپلین, چارلی چاپلین, حسن مرندی, کتاب, منصور تاراجی, نگاه
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

بهاء

٢٢٥ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

زندگینامه چارلی چاپلین (۱۸۹۹-۱۹۷۷) کمدین معروف آمریکایی به قلم پسرش .