روش دکرولی در آموزش و پرورش

عنوانروش دکرولی در آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانجعفری, رضا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۵-۷۲
موضوعرضا جعفری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح روش دکتر دکرولی، در آموزش و پرورش.Adidas footwear | adidas Yeezy Boost 350