راه و نیمراه

عنوانراه و نیمراه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٠٩ک
پدیدآورندگانامیدوار, امید
ناشرشفق
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٨ص
اندازه١٢*٣/١٦ س.م
پدیدآورندگان

نوشته امید امیدوار

موضوعامید امیدوار, شفق, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٥ ریال

متن کامل

دو دوست به نام های راه و نیمراه با هم در همسفر می شوند. شبی نیمراه پول های راه را بر می دارد و فرار می کند. راه در پی یافتن پول هایش به راه می افتد و به غاری می رسد که گرگ، ببر و پلنگ اسراری را می گویند، راه می شنود و به آنها عمل می کند و ثروتمند می شود. نیمراه او را می بیند و تعجب می کند که چرا ثروتمند شده است. به همان غار می رود، اما گرگ، ببر و پلنگ از آمدن او با خبر می شوند و او را به سزای کارش می رسانند.best shoes | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival