راه همکاری خانه و مدرسه

عنوانراه همکاری خانه و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانگرانت, اوا اچ.
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹-۲۱
موضوعاوا اچ گرانت, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

سالی یک بار یا بیشتر باید با هریک از اولیاء اطفال جلسه کرد و چگونگی برنامه دبستان با آنها مذاکره ومشاوره کرد و نیز کارنامه و گزارش نامه باعث نزدیکی خانه و مدرسه می‌شود و بررسی روش‌هایی که می‌توان این ارتباط را بیشتر کرد.short url link | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping