راهنمای معلم: چند نکته درباره تخته سیاه

عنوانراهنمای معلم: چند نکته درباره تخته سیاه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

شماره

دوره۴۰ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۵۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به یکی از قدیمی‌ترین وسایل آموزش وپرورش یعنی تخته سیاه می‌باشد ودر مورد مزیت های این وسیله همچنین جایی که باید نصب شود ، رنگ آن ، و چگونگی پاک کردن آن همچنین اندازه و ابعاد آن توضیح داده است .trace affiliate link | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff