راهنمای زندگی

عنوانراهنمای زندگی
گونهنشریه
پدیدآورندگانمستعان, حسینقلی, پسیان, ماه طلعت
ناشراداره كل مطبوعات و تبلیغات
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

١٣١٩-١٣٢٠

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس ، طرح (سیاه و سفید)

اندازه٢٨*٣٥
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: حسینقلی مستعان؛ سردبیر: ماه طلعت پسیان

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

راهنما برای کودکان

موضوعحسینقلی مستعان, راهنمای زندگی, ماه طلعت پسیان, نشریه, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: صفحه ی کودکان نشریه: ١٣١٩:ش١-١٠ ؛١٣٢٠:ش١١-٢٨

متن کامل

راهنمای زندگی به مدیر مسئولی حسینقلی مستعان و سردبیری ماه طلعت پسیان، از پرخواننده‌ترین مطبوعات آن زمان بود که از سال ۱۳۱۹ به شکل هفتگی منتشر می‌شد و دو صفحه ویژه‌ی کودکان داشت. مطالب این صفحه از روی نمونه‌های خارجی تهیه می‌شدند و منابع بیشتر داستان‌ها و سرگرمی‌ها، نشریه‌های اروپایی بودند. ترجمه از مطبوعات خارجی، حجم بزرگی از صفحه‌های آن‌ها را تشکیل می‌داد...url clone | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG