رادیو و تلویزیون

عنوانرادیو و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۰۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۶۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه های رادیو و تلویزیون و همچنین برنامه های کودک از ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۴Asics shoes | Nike Shoes, Sneakers & Accessories