در رادیو و تلویزیون

عنواندر رادیو و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۱۶۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

معرفی و اعلام برنامه‌های تلویزیون و رادیو به همراه جدول‌ زمان‌بندی برنامه‌های مراکز و همچنین برنامه‌های کودکان از ۲۸ تا ۳ خرداد ۱۳۵۳