در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۲ فروردین ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۰۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۶۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های رادیو تلویزیون و همچنین برنامه‌های کودک از ۱۲ تا ۱۸ فروردین ۱۳۵۴Running Sneakers Store | jordan Release Dates