در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۱۹۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۵۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدولی از برنامه‌های تلویزیون و رادیو همچنین برنامه‌های کودک از ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۵۳Nike sneakers | New Releases Nike