در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۲۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۶۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو و برنامه‌های کودک از ۲۲ بهمن تا ۱۲ اسفند ۱۳۵۳Sport media | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping