در رادیو تلویزیون

عنواندر رادیو تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۸ شهریور ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۲۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۶۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول برنامه‌های تلویزیون و رادیو از ۸ تا ۱۴ شهریور ۱۳۵۴ و همچنین اعلام برنامه‌های کودکlatest Running Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger