در خانه کوچک ما

عنواندر خانه کوچک ما
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٢١ک
پدیدآورندگانآصفی, آصفه
ناشرانجمن ملی اولیاء و مربیان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٤٢ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

آصفه آصفی

موضوعآصفه آصفی, انجمن ملی اولیاء و مربیان, کتاب
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٥ ریال

عنوان کوتاهمجله مکتب ما
تیراژ١٠٠٠٠
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان، شامل: ساختن یک آشیانه؛ گفتن و شنیدن؛ همکارى؛ و ....