دروغگویی

عنواندروغگویی
گونهمقاله
نویسندگانفره وشی, بهرام
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹۷-۳۰۱
موضوعبهرام فره وشی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله راجع به دروغگویی وهدف از دروغ است و دروغ‌گویی در کودکان را مورد بررسی قرار داده استSports Shoes | Nike