داستان کودکان: شاهزاده سرگردان

عنوانداستان کودکان: شاهزاده سرگردان
گونهمقاله
نویسندگانافخمی, جهانگیر
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۵ (۳۲۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

جهانگیر افخمی

موضوعترقی, جهانگیر افخمی, مقاله
متن کامل

ترکیف پادشاه روسیه مردی مهربان است گروهی از درباریان برعلیه او توطئه می کنند و او را از بین می برند دراین بین نوکر وفادار ترکیف همسر باردار شاه را نجات می دهد اما در راه سفر به دست دزدان دریایی می افتند فرزند شاه والاف و پسرنوکر وفادار تورکیل به دست بردهفروشان می افتند و آنها را به کشاورزی می فروشند پس از چند سال والاف با دایی خود که برای یافتن او به اروپا آمده است برخورد می کند او عمارتی زیبا برای والاف خریداری می کند والاف به همراه تورکیل و دوستانش به سفر می پردازند ودراین سفرها عاشق ملکه ویندلند شده و با او ازدواج کرده و بر کشور ویندلند حکومت می کند تا اینکه طاعون همسر و فرزندان او را از بین می برد و والاف دوباره به سفر می پردازد و تا آخر عمر به آرامی و با عشق همسرش زندگی می کند .