داستان زنبور طلایی

عنوانداستان زنبور طلایی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٤٦ک
پدیدآورندگانمعرفت, افسر
تاریخ تولد - وفات

١٣١٤-

پدیدآورندگان همکاربدیع الزمان, مهین
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: زنبور طلایی

ناشرمعرفت
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٩]ص
اندازه٢١*٨/٢٧ س.م
پدیدآورندگان

سراینده افسر معرفت؛ [نقاشی از مهین بدیع الزمان]

موضوعادبیات تالیف, افسر معرفت, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, معرفت, مهین بدیع الزمان
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای شیرین طلایی؛ ١٥
متن کامل

مجموعه ی ۳ شعر، شامل: داستان زنبور طلایی؛ داستان بابک؛ قصه گندم دونه دونه.bridgemedia | Nike