خودشناسی معلم

عنوانخودشناسی معلم
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

شماره

دوره۴۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۸
موضوعشعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اینکه معلم قبل از شناخت دانش‌آموز باید ابتدا خود را بشناسد و استعدادها و احتیاجات و رغبت ها خود را بشناسد . در ادامه این مقاله مزایا و محاسن مشاغل پرداخت و مشکلات شغل معلمی را مطرح کرده است . همچنین به مسئله لزوم توجه معلم به کار و رفتار خویش و دلیل این امر و همینطور دلایل ناسازگاریهای معلم و انواع این ناسازگاریها را شرح داده است .Sportswear free shipping | Klær Nike