خلاصه آمار

عنوانخلاصه آمار
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۳۹-۸۴۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آمار دبستان های کل کشور در آذرماه ۱۳۳۴ و آمار دانش‌آموزان دبستان های کل کشور در آذر ۱۳۳۴ . مجموع آمار دبستان ها ۶۶۰۴ و آمار دانش‌آموزان دبستان ها ۸۲۱۳۳۷ می‌باشد .short url link | Nike Off-White