خط آسان برای تعلیم عمومی

عنوانخط آسان برای تعلیم عمومی
گونهمقاله
نویسندگانداعی الاسلام, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین تا خرداد ۱۳۲۲

شماره

دوره۱۳ ش۱-۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۵
موضوعداعی الاسلام، محمد علی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا از سختی خط فارسی و شیوة نوشتن آن صحبت شده و چارة کار را اصلاح و آموزش ساده‌تر به کودک دانسته‌اند مثلاً تنها "هـ" آموزش داده شود و از آموزش انواع آن پرهیز شود و در روش های آموزش به کودک نوآموز نیز مطالبی آورده‌ است.best Running shoes brand | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Ietp