خشم از نظر روانشناسی

عنوانخشم از نظر روانشناسی
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, خوانساری د
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۵ ش۱۰ (اسفند ۱۳۳۰): ۱۵-۱۹؛ ش۱۱و۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۲۱
موضوعخوانساری دهکردی، محمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی خشم از نظر روانشناسی ومطالعة خشم کودکان ونتایج خشم و چگونگی ایجاد آن در کودکان .Running Sneakers Store | 【国内۵月۲日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全۴色 - スニーカーウォーズ