خدمتگزاران قدیمی فرهنگ

عنوانخدمتگزاران قدیمی فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳-۲۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح زندگینامه، فعالیت ها و خدمات عبدالرزاق بنایری که در سال ۱۲۸۶ در اصفهان متولد شده و در سیزدهم رجب ۱۳۱۶ قمری مدرسة (دبستان) خرد را تأسیس کرد ودر مدارس مختلف معلمی کرده و چند سالی هم در مدرسة شرف تدریس کرده . در ضمن تصاویری از شاگردان و جمعی معلمین مدرسة خرد و مدرسة شرف آورده است .Sportswear free shipping | adidas Yeezy Boost 350