خبرهای یونسکو: مسائل آموزشی برای اطفال

عنوانخبرهای یونسکو: مسائل آموزشی برای اطفال
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

یونسکو در آخرین کنفرانس خود تصمیم گرفت کمیسیونی متشکل از متخصصین تشکیل دهد تا درباره چگونگی تشکیل یک مؤسسه بین‌المللی برای مطالعه دربارة کلیه مطالب آموزشی و اجتماعی اطفال مطالعه کند . ایجاد مرکزی است برای تهیه و ارسال فیلم‌های مفید و آموزنده برای اطفال وجوانان است .buy shoes | Official Images Of The Air Jordan 4 University Blue WMNS Shimmer Bronze Eclipse DJ0675-200 , Fitforhealth