خبرهای فرهنگی: تعلیمات عشایر

عنوانخبرهای فرهنگی: تعلیمات عشایر
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۶

شماره

دوره۳۷ ش۵و۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

برای تمرکز امور مربوط به آموزش وپرورش عشایری دستور آقای دکتر هدایتی وزیرآموزش وپرورش اداره‌ای بنام اداره تعلیمات عشایری که مرکز آن در فارس خواهد بود تشکیل گردید اداره مزبور زیرنظر معاوت تعلیمات وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه و امور مربوط به تعلیم وتربیت و توسعه تعلیمات ابتدایی بین عشایر را دقیقاً‌ رسیدگی میکند و گزارش آن همه ماهه به اطلاع وزیرآموزش وپرورش می‌رساند .jordan release date | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177