خارهای الجزایر

عنوانخارهای الجزایر
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٠٩ک
پدیدآورندگانابوالقاسمی, مصطفی
ناشرقلم
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

مصطفی ابوالقاسم

موضوعقلم, کتاب, مصطفی ابوالقاسم
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

بچه ها الجزایری هنگام تسلط فرانسویان بر کشورشان با فقر دست به گریبان بودند. معلمی به نام استاد علی به آنها آگاهی می بخشد و می گوید از شمع یاد بگیرد که با فدا کردن خود به محیط اطراف روشنایی می بخشد و از زمین بیاموزید که در برابر طوفان مقاومت می کند.