جهان زنان

عنوانجهان زنان
گونهنشریه
پدیدآورندگانهوشمند راد, نجم الحاجیه
ناشرسازمان زنان ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۰
تاریخ نشر

١٣٣٠-١٣٣١

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مدیر مسئول و سردبیر: نجم الحاجیه هوشمند راد

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

صفحه کودک

موضوعجهان زنان, نجم الحاجیه هوشمند راد, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه سازمانی, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣١- ... : ش ٩-١٤، ١٦، ١٨-٢٢، ٢٤- ٣٥، ٣٧- ٣٨، ٤٠، ٤٣-٤٧، ٥٧، ٦٦، ٧٢- ٧٣، ٧٥، ٧٨- ٨١، ٨٤- ٨٥

یادداشت ها

وابسته به: سازمان زنان ایران، حزب توده

متن کامل

مجله‌ی جهان زنان، ارگان سازمان زنان که از سازمان‌های وابسته به حزب توده ایران بود، با مدیریت و سردبیری نجم‌الحاجیه هوشمندراد از سال ۱۳۳۰ آغاز به کار کرد. این نشریه در صفحات جداگانه به نام صفحه‌ی دختران ...