جشن تولد

عنوانجشن تولد
گونهمقاله
نویسندگانمقدم, ایران
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: ایران مقدم

موضوعایران مقدم, تولد, مقاله, مکتب مام
متن کامل

دستوراتی برای چگونگی جشن تولد گرفتن برای کودکان.