جشنواره درخت در دبستان

عنوانجشنواره درخت در دبستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤١٥ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

عنوان فرعیمجموعه شعر برای کودکان
ناشربنیاد دوستداران درخت و طبیعت
مکان انتشارکرج
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه[٣٨] ص
اندازه١٦*١٢س.م.
پدیدآورندگان

اثر عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, بنیاد دوستداران درخت و طبیعت, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهبنیاد دوستداران درخت و طبیعت؛ ٣٣
متن کامل

مطالبى درباره ى ضرورت آشنایی کودکان با درخت و طبیعت و مجموعه ى شعر و نت موسیقی، شامل: ایران؛ سرود درخت کاری؛ نوروز؛ و ....Buy Sneakers | Air Jordan