جایزه عباس یمینی شریف برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان

عنوانجایزه عباس یمینی شریف برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان
گونهجایزه ادبی هنری
مکان انتشارایران
سال آغاز۱۳۵۴
تاریخ نشر

١٣٥٤- ١٣٥٦

نوع جایزه

جایزه عباس یمینی شریف برای هر سال یکصد هزار ریال است(نویسنده برگزیده چهل هزار ریال، مصور برگزیده چهل هزار ریال و نویسنده دستنویس برگزیده بیست هزار ریال)

موضوعجایزه ادبی، هنری, مناسبت ها
متن کامل

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ در مجمع عمومی شورا ی کتاب کودک عباس یمینی شریف تعهد کرد، به منظور تشویق هنرمندان ایرانی و نوشتن و مصور کردن کتاب برای کودکان و نوجوانان این مرز و بوم در هر سال مبلغ یکصد هزار ریال در اختیار شورای کتاب کودک بگذارد تا بر طبق آیین نامه تدوین شده ای که به تصویب هیات مدیره شورا رسیده باشد به حائزان شرایط اهدا گردد.
آئین نامه جایزه عباس یمینی شریف
بند اول- جایزه عباس یمینی شریف یکصد هزار ریال است که بین سه تن به این ترتیب تقسیم خواهد شد: نویسنده برگزیده چهل هزار ریال، مصور برگزیده ...Running sports | 【国内۵月۲日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全۴色 - スニーカーウォーズ