جایزه سلطنتی بهترین کتاب

عنوانجایزه سلطنتی بهترین کتاب
گونهجایزه ادبی هنری
مکان انتشارایران
سال آغاز۱۳۳۳
تاریخ نشر

١٣٣٣- ١٣٥٦

شرایط کسب

بهترین كتاب‌های سال

نوع جایزه

برای كتاب‌های كودكان و نوجوانان تالیف٣٠ هزار ریال و ترجمه ٢٠ هزار ریال

موضوعجایزه ادبی، هنری, مناسبت ها
متن کامل

از سال ۱۳۳۳بنیاد پهلوی اعلام کرد به بهترین کتاب‌های سال، جایزه سلطنتی می‌دهد. بنیاد با همکاری دانشگاه تهران کمیسیونی برای گزینش کتاب تشکیل داد. جوائز سلطنتی به سه نوع تقسیم می‌شد. جوائز درجه اول به مصنفین، جوائز درجه دوم به مولفین و درجه سوم به مترجمین. جایزه سلطنتی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان تالیف۳۰ هزار ریال و ترجمه ۲۰ هزار ریال بود. در نخستین فهرست برندگان جوایز کتاب‌های سال ۱۳۳۳،نام «بازی با الفبا»‌ عباس یمینی شریف به چشم می‌خورد. در خبر مجله کتاب‌های ماه درباره برنده جایزه سلطنتی کتاب‌های کودکان آمده است: «آقای عباس یمینی شریف که در ده سال اخیر کتابهای متعددی بنظم و نثر برای کودکان تهیه و چاپ کرده‌اند نیز از برندگان جائزه در رشته ادبی شناخته شد.» در همین سال احمد سعیدی معاون سابق فرهنگ، مترجم کتاب "چرا اطفال بد اخلاق و بدرفتار بار میآیند" از انتشارات صفیعلیشاه در رشته اخلاقی و اجتماعی برنده شناخته شد. در سال ۱۳۳۴«حساب مصور» ضیاءالدین جزایری و در سال ۱۳۳۶ «داستانهای شاهنامه» احسان یارشاطر جایزه سلطنتی را از آن خود ساختند. در سال ۱۳۳۸کتاب داستانهای ایران باستان اثر احسان یارشاطر، در سال ۱۳۳۴اردشیر نیکپور با ترجمه کتاب دور ماه اثر ژول ورن جایزه سلطنتی را گرفت. در سال ۱۳۴۲ کتاب "مادام کوری" ترجمه پری کیانوش جایزه ترجمه و بهترین کتاب سال را گرفت. در سال ۱۳۴۵ جودی فرمانفرمائیان برای تقاشی کتاب مهمانهای ناخوانده، عباس یمینی شریف برای تالیف آوای نوگلان، مرتضی ممیز برای نقاشی کتاب آوای نوگلان، مهدی آذریزدی برای تالیف قصه‌های تازه از کتابهای کهن و قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب. در سال ۱۳۵۰در رشته کودکان و نوجوانان کتابی برنده جایزه نشدRunning Sneakers Store | Releases Nike Shoes