تیر ماه ماه بیلان کار درس و مدرسه

عنوانتیر ماه ماه بیلان کار درس و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانسیروس, غ.
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۷، ۴۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاوقات فراغت, تعطیلات آموزشی, غ سیروس, مقاله, مکتب مام
متن کامل

در رابطه با لزوم توجه به اوقات فراغت در تابستان، عدم واداشتن بچه‌ها به کار در تابستان و برگزاری اردوهای تابستانی در شهرهای پر جمعیت.