توصیه به معلمین

عنوانتوصیه به معلمین
گونهمقاله
نویسندگانسحاب, ابوالقاسم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵
موضوعسحاب، ابوالقاسم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

چند توصیه به معلمان برای تدریس بهتر و موفق تر.Sports Shoes | M2k Tekno