تهران مصور کوچولوها

عنوانتهران مصور کوچولوها
گونهنشریه
پدیدآورندگانوالا, عبدالله, شیبانی, لعبت
ناشرمجله تهران مصور
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

١٣٣٦-١٣٣٧

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

عکس، نقاشی (رنگی، سیاه و سفید)

اندازه٥/ ١٦* ٥/٢٣ ، ١٣*٥/١٧ س.م (٥٣*٥⁄٣٥ورقه ای)
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: عبدالله والا؛ سردبیر: لعبت شیبانی

گروه سنیکودکان
فاصله انتشارهفتگی
موضوعتهران مصور كوچولوها, عبدالله والا, لعبت شیبانی, نشریه, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

١٣٣٦موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات كودكان : ش٢-٣ ،٥-٧ ،٩ ،١٠ ،١٦ ،١٧ ،١٨ ،١٩ ،٢٣ ،٢٤ ،٢٥ ، ١٣٣٧ :ش ٢٦ ،٢٩ ،٣٢ ،٣٥ ،(اصل) ٣٧-٣٦ ،(كپی از دوصفحه ) ٤٩ (كپی كامل) ،سی دی (٩ ن )، ١٢ نسخه تهران مصور كوچولو ضمیمه تهران مصور

یادداشت ها

وابسته به: تهران مصور

بهاء

٥ ریال

متن کامل

تهران مصور کوچولوها به فاصله ی کمتر از پنج ماه پس از انتشار مجله‌ی اطلا‌عات کودکان در مرداد ۱۳۳۶ به صاحب امتیازی عبدالله والا‌ و سردبیری لعبت شیبانی آغاز به کار کرد. این نشریه پس از ۴۹ شماره به سبب نداشتن امکانات کافی از کار باز ایستاد. تهران مصور کوچولوها که در قطع همسان کیهان ‌بچه‌ها و اطلاعات کودکان به شکل رنگی و مصور منتشر می‌شد، دارای طیف گسترده‌ای از ادبیات داستانی در قالب افسانه‌ها، داستان‌های کوتاه، داستان‌های بلند دنباله‌دار و کمیک استریپ بود. کمیک‌استریپ‌هایی که در تهران مصور کوچولو‌ها منتشر می‌شدند‌، به ویژه کمیک‌استریپ‌های رنگی، از کیفیت چاپی خوبی برخوردار نبودند‌. تارزان‌ از کمیک‌هایی بود که خوانندگان بسیار می‌پسندیدند. تارزان در پی گنج، پسر تارزان و قبیله وحشیان و تارزان نمونه‌هایی از کمیک ‌استریپ‌هایی‌اند که به ترتیب در شماره۱، ۱۳ و ۳۵ تهران مصور کوچولوها منتشر شدند و در شماره‌های بعد ادامه یافتند. دو داستان دنباله‌دار تا قطب شمال در جستجوی دزدان طلا و جنگجوی فداکار و جاده شیطانی از دیگر کمیک‌استریپ‌های ....Sports Shoes | Women's Sneakers