تهران مصور

عنوانتهران مصور
گونهنشریه
پدیدآورندگانوالا, عبدالله, دهقان, احمد, کیوانی, فرخ, رجا, محمود, روشنیان, کریم
ناشرانجمن روزنامه نگاران ایران
مکان انتشارشیراز ،تهران
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

١٣٢٥

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی ، طرح، عکس، کمیک استریپ، (سیاه و سفید)

اندازه٢١|*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و سردبیر عبدالله والا؛ مدیر مسئول احمد دهقان؛ سردبیر فرخ كیوانی، محمود رجا، كریم روشنیان

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارهفتگی ،ماهانه
بخش کودکان

یكی بود یكی نبود

موضوعاحمد دهقان, تهران مصور, داستان, عبدالله والا, فرخ كیوانی, كریم روشنیان, محمود رجا, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣٥ :ش ٦٨٢ ؛١٣٣٦ :ش ٧١١ ؛١٣٣٨ :ش ٨١٣ -٨١٤ ،٨١٦ ،٨٢٦ ؛١٣٣٩ :ش ٩١٣

متن کامل

تهران مصور با توقف انتشار تهران مصور کوچولوها، از آغاز سال ۱۳۳۸ صفحه‌ای را با عنوان یکی بود یکی نبود به کودکان اختصاص داد. سرپرست این صفحه‌ هما احسان بود که بخش‌هایی از آن را به درد دل کوچولوها، داستان و افسانه، سرگرمی ‌و بازی اختصاص داده بود.