تهرانشهر

عنوانتهرانشهر
گونهنشریه
پدیدآورندگانهمایونفر, عزت الله, رامتین, سیروس
سال انتشار۱۳۲۹
تاریخ نشر

١٣٢٩-١٣٣٠

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٢٠* ٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عزت الله همایونفر؛ سردبیر: سیروس رامتین

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارروزانه
بخش کودکان

بچه‌ها این صفحه مال شماست

موضوعتهرانشهر, سیروس رامتین, عزت الله همایونفر, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣٩:ش١١ ،١٣-٢١ ،٢٣-٣٢ ،٣٤ ،٣٦-٣٩ ؛ ١٣٣٠: ش ٤١ -٤٢ ،٤٥-٤٦

متن کامل

نشریه‌ی تهرانشهر که از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ به صاحب امتیازی عزت‌الله همایونفر و سردبیری سیروس رامتین منتشر شد. از شماره‌ی ۱۱،‌ ۲ شهریور ۱۳۲۹، تا شماره‌ی ۴۸،‌ ۱۵ خرداد ۱۳۳۰، صفحه‌ای ویژه‌ی کودکان با عنوان " بچه‌ها این صفحه مال شماست " منتشر کرد. در این صفحه که زیر نظر ایرج طبیبی گیلانی آماده می‌شد، داستان، شعر، شوخی و سرگرمی گنجانده شده بود. در صفحه‌ی کودکان تهرانشهر، ‌لطیفه‌های ملا‌نصرالدین بارها منتشر شده‌ است.Asics footwear | Nike