تنبیه بدنی

عنوانتنبیه بدنی
گونهمقاله
نویسندگانمارچ, مارسلد, یمینی, صغری
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱
پدیدآورندگان

مترجم صغری یمینی

موضوعصغری یمینی, مارسلد مارچ, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی درست یا نادرست بودن تنبیه بدنی و نظر برخی کارشناسان درباره ی آن.Sportswear Design | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth