تماشا در رادیو و تلویزیون

عنوانتماشا در رادیو و تلویزیون
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۱ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۶۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳-۶۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

معرفی و شرح و جدول زمان‌بندی برنامه‌های تلویزیون و رادیو دراین هفتهbridge media | jordan Release Dates