تعلیم و تربیت را از خانه باید شروع کرد

عنوانتعلیم و تربیت را از خانه باید شروع کرد
گونهمقاله
نویسندگانکادری, عباسعلی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۲ ش۲و۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۶۲-۷۱
پدیدآورندگان

مترجم عباسعلی کادری

موضوععباسعلی کادری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله از شرح حال یکی از اولیاء اطفال راجع‌به تربیت فرزند خود است او کودک دیروزی خویش را حالا موفق ارزیابی می‌کند و علت را در خانواده وتربیت وی از کودکی می‌داند به گونه‌ای که از وی بر سر موضوعات و حتی وسایل خانه می‌خواهد فکر کند و راه بهتری برای مسائل روزمره پیدا کند وسایل که در منزل است را با قوه تفکر خود تعمیر کند و بگونه‌ای که در خانه کودک مدام فعالیت کند .